Privacy verklaring

Privacy Verklaring en geschillen regeling


Tijdens de sessies houd ik van iedere cliënt een dossier bij. Hierin staan mijn aantekeningen over je situatie en vorderingen in de sessies. Het dossier zal 20 jaar door mij bewaard worden. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO/Wkkgz).

Als behandelend therapeut, heb ik beroepsgeheim en ben ik de enige die toegang tot het dossier heeft. Soms kunnen de gegevens hieruit gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

- om andere zorgverleners te informeren bv. na afronding van de therapie of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming. - Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid (ook dit met jouw expliciete toestemming) - Voor het geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg (intervisie).

Je hebt te allen tijde recht tot inzage in je dossier. En je hebt te allen tijde het recht om je gegevens te laten verwijderen.

Op de factuur die je na afloop van de sessie ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekering. Hierop staan:

- je naam, adres en woonplaats. - je geboortedatum - de datum van de behandeling - een korte omschrijving van de behandeling en bijbehorende prestatie code. - en de kosten van de sessie.

Vanuit mijn praktijk werk ik samen met de volgende organisaties met wie ik een verwerkingsovereenkomst ben aangegaan mbt tot het verwerken van je gegevens.

- Mijn boekhouder, Kees de Boekhouder - De webbeheerder, Clientflow

Heb je nog vragen over deze privacy verklaring neem dan gerust contact met me op.


Klachten en Geschillen

In het geval je een klacht over mij hebt, laat me dit alsjeblieft zo snel mogelijk weten. Mochten we er samen dan niet uit komen, dan is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris van mijn beroepsvereniging (de VBAG) te benaderen. Als het echt niet lukt de klacht op te lossen, dan ben je gerechtigd om een klacht in te dienen volgens de wet Wkkgz. Ik ben via de VBAG aangesloten bij Quasir, die je voor jouw klacht kunt benaderen. Zie voor verdere informatie en contactgegevens de website van de VBAG.
 
psycholoog sweijs amstelveen
Marijn Sweijs
  • Geregistreerd psycholoog
  • Afspraak op korte termijn
  • Vergoedingen mogelijk
Vraag of interesse?

Je kunt altijd vrijblijvend contact met mij opnemen. Ik hoor graag van je!

Ik ben lid van:
psycholoog SBLP psycholoog registratie RBCZ